Novi proizvodni prostori Fluidmastra

Po besedah direktorja Aleksandra Bogunovicha je ta projekt izjemen uspeh, saj je bila celotna izvedba izpeljana v rekordno kratkem času. Selitev dela proizvodnje je odgovor na prostorsko stisko na trenutni lokaciji v Postojni, končni cilj pa vsekakor ostaja preselitev podjetja na novo lokacijo, kjer bo na voljo dovolj prostora tako za proizvodnjo kot tudi za upravo in vse podporne službe.
Dogodka se je udeležil tudi pivški župan Robert Smrdelj. Po njegovih besedah v industrijsko-obrtni coni Neverke obstajajo možnosti za nadaljnjo širitev, seveda s sodelovanjem bodočih investitorjev.
Novi proizvodni prostori v IOC Neverke nudijo 2340 kvadratnih metrov površin in dobro osnovo za nadaljnjo nemoteno oskrbo kupcev.