Češka in Slovaška

Prodajna pisarna:

ZÁLEŠÁK velkoobchod s.r.o.
Prušánky 638
696 21 Prušánky
Tel.: + 420 518 374 071
Fax: + 420 518 374 365
E-naslov: info@zalesak.com