Garancijska izjava podjetja Fluidmaster d. o. o.

Garancijski pogoji veljajo za spodaj navedene izdelke, ki se prodajajo pod blagovno znamko LIV.

Glede na spodaj navedeno prodajalec jamči za brezhibnost in kakovost dostavljenih izdelkov za naslednja obdobja:

  •     Splakovalniki: deset (10) let z izjemo gumijastih delov in elektronskih elementov (za tehnologijo izpiranja), za katere garancija velja dve (2) leti oziroma eno (1) leto (v tem vrstnem redu).
  •     Sanitarna keramika: pet (5) let.
  •     WC priključki in odtočna kolena: deset (10) let.
  •     WC deske: pet (5) let.
  •     Akrilne pršne kadi in kadi: deset (10) let.
  •     Sistemi masažnih kadi: dve (2) leti.
  •     Stekleni izdelki: dve (2) leti.
  •     Kanalete: deset (10) let
Obdobje garancije, ki jo da prodajalec, se začne z dnem, ki je naveden na računu prodajalca.

Prodajalec lahko pisno določi drugačno garancijsko obdobje za izdelke.

V trgovski praksi se manjšim odstopanjem v kakovosti, merah in barvah tehnično ni mogoče izogniti in so na splošno dovoljena, osnove za reklamacijo pa ne predstavlja niti običajna obraba izdelkov ali njihovih delov.

Kupec lahko pri prodajalcu uveljavlja reklamacijo, če lahko predloži potrdilo o nakupu oz. račun za dostavljene izdelke.

Garancija ne velja za okvare, napake in izgube, ki nastanejo zaradi neupoštevanja ustreznih navodil za namestitev, zunanjih vzrokov ali nepravilne uporabe oziroma zaradi popravil ali sprememb, ki jih je na izdelku opravila tretja stranka, ne da bi v ta namen pridobila pisno soglasje prodajalca.

Prodajalec se sam odloči, ali bo izdelke z napako brezplačno popravil v garancijskem roku ali pa bo izdelke zamenjal z drugimi brezhibnimi izdelki.

Garancija ne velja za izdelke, ki jih je prodajalec izrecno izključil iz garancije, in za izdelke, ki so sestavljeni iz ostankov posebnih serij, razen če prodajalec zanje izrecno potrdi veljavnost garancije.


Postojna, februar 2021

Ime odgovorne osebe:
Andrej Kobal
Evropski koordinator za raziskave in razvoj